Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Zaključen: 7. 9. 2012

Datum objave: 20. 8. 2012
Rok za prijavo: 7. 9. 2012

Na javnih seznanitvah, ki bosta potekali v četrtek, 6. 9. 2012, bodo predstavljene spremenjene rešitve, ki so nastale kot posledica upoštevanja pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Predstavitveno gradivo bo na vpogled od 27. avgusta do 7. septembra 2012.

Javni seznanitvi bosta potekali:
- v četrtek, 6. 9. 2012 s pričetkom ob 16.00 v dvorani SLS Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana,
- v četrtek, 6. 9. 2012 s pričetkom ob 19.00 v dvorani gasilnega doma PGD Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 11, Dobrova.

Predstavitveno gradivo bo na vpogled od 27. avgusta do 7. septembra 2012:
- na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška 19a, Ljubljana,
- na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Dunajska 47, Ljubljana,
- v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
- v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22A, Ljubljana,
- v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
- v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova,
- v prostorih Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec in
- v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na naslovu: 
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa