Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja SR 2/1 Stadion

Zaključen: 23. 1. 2018

Datum objave: 14. 12. 2017
Rok za prijavo: 23. 1. 2018

Gradivo bo od 21. 12. 2017 do 23. 1. 2018 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 10. 1. 2018, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke