Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del OPPN 311 Zalog

Zaključen: 25. 5. 2021

Datum objave: 4. 5. 2021
Rok za prijavo: 25. 5. 2021

Od 10. 5. do 25. 5. 2021 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del OPPN 311 Zalog.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, 1260 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13.00 ure, ob sredah od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure ter ob petkih od 8.30 do 12.00 ure). V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede " Pripomba na javno razgrnitev Lokacijske preveritve za del OPPN 311 Zalog".

Razpisne datoteke