Lokacijska preveritev za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«

Zaključen: 19. 12. 2022

Datum objave: 29. 11. 2022
Rok za prijavo: 19. 12. 2022

Od 5. 12. 2022 do 19. 12. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora ČR-537 -Kolektor Etra“.

Razpisne datoteke