Od 11. 11. 2022 do 28. 11. 2022  bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda.

" />

Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda

Zaključen: 28. 11. 2022

Datum objave: 4. 11. 2022
Rok za prijavo: 28. 11. 2022

Od 11. 11. 2022 do 28. 11. 2022  bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda”.

Razpisne datoteke