Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora RŽ-155, Hotel Bellevue

Zaključen: 16. 1. 2023

Datum objave: 21. 12. 2022
Rok za prijavo: 16. 1. 2023

Od 29. 12. 2022 do 16. 1. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora RŽ-155, Hotel Bellevue.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kobetova 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora RŽ-155, Hotel Bellevue”.

Razpisne datoteke