Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL z Okoljskim poročilom za SPN MOL ter dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL z Okoljskim poročilom za IPN MOL

Zaključen: 15. 1. 2010 , odpiranje prijav: 15. 1. 2010 , objava rezultatov: 15. 1. 2010

Datum objave: 8. 12. 2009
Rok za prijavo: 15. 1. 2010
Odpiranje prijav: 15. 1. 2010
Rezultati razpisa: 15. 1. 2010

V času od 15. decembra 2009 do 15. januarja 2010 bosta ponovno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter dopolnjeni osnutek Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

Gradivo bo od 15. decembra 2009 do 15. januarja 2010 javno razgrnjeno v prostorih:
- Gospodarskega razstavišča, v preddverju Marmorne dvorane, Dunajska 18, Ljubljana,
- Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana Črnuče,
- Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana Nove Jarše,
- Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje,
- Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana Šentvid,
- Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana Šmartno,
- Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

V prostorih Gospodarskega razstavišča bo javno razgrnitev spremljala »Razstava ob razgrnitvi dopolnjenih osnutkov novih prostorskih aktov MOL«.

V prostorih GR bo gradivo na vpogled od ponedeljka do vključno sobote od 10.00 do 18.00 ure (ob nedeljah in praznikih zaprto), na Oddelku za urejanje prostora v poslovnem času, na sedežih četrtnih skupnostih pa v poslovnem času in ob sredah do 18.00 ure.
V prostorih posameznih četrtnih skupnosti bo gradivo dopolnjenega osnutka IPN MOL razgrnjeno v delih, ki se nanašajo na območja teh četrtnih skupnosti.
Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno javnosti tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si). 

Javne obravnave za območja posameznih četrtnih skupnosti bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18 - in sicer:

- 5. januarja 2010 ob 17.00 uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center,
- 6. januarja 2010 ob 17.00 uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
- 7. januarja 2010 ob 17.00 uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste in Golovec,
- 11. januarja 2010 ob 17.00 uri za območja četrtnih skupnosti Polje in Sostro,
- 12. januarja 2010 ob 17.00 uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.
 

Pripombe na razgrnjena gradiva je do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je 15. januarja 2010, možno podati na spletni strani Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si).
Kdor te možnosti nima, pa jih lahko poda tudi z vpisom v knjige pripomb na mestih javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana; v rubriko "zadeva" vpišite: "Pripomba na SPN MOL", "Pripomba na IPN MOL" ali "Pripomba na OP".  

 

Razpisne datoteke