Ponovna javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in okoljskega poročila

Zaključen: 26. 7. 2011

Datum objave: 16. 6. 2011
Rok za prijavo: 26. 7. 2011

Javno se razgrnejo Osnutek državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, povzetek za javnost, strokovne podlage in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22A, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana,
– v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova in
– v prostorih Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec
 

Javne obravnave bodo potekale:
– 23. 6. 2011 s pričetkom ob 16.00 v dvorani SLS Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana,
– 23. 6. 2011 s pričetkom ob 19.00 v dvorani gasilnega doma PGD Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 11, Dobrova.

Razpisne datoteke