petek, 9. 8. 2013

3D urbanizem Ljubljane

Predstavitev obstoječih in načrtovanih prostorskih rešitev v Ljubljani v 3D obliki

Mestna občina Ljubljana med prvimi na svetu predstavlja mesto v 3D obliki in prikazuje načrtovane projekte, načrtovano namensko rabo prostora in obstoječe stanje v prostoru, po katerem se lahko interaktivno premikamo v treh dimenzijah.

Predstavljene so rešitve, sprejete v OPPN-jih, zmagovalne natečajne rešitve, pa tudi nekateri zazidalni preizkusi - z namenom vzpodbuditve širše razprave o prostorskem razvoju našega mesta.