petek, 12. 12. 2014

DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo - Divača

Informacija ELES o aktivnostih na projektu

Na spletnih straneh družbe ELES so na voljo številna gradiva, ki pojasnjujejo različne vidike umeščanja daljnovoda v prostor, med drugim so podane tudi informacije o najpogostejših vprašanjih z odgovori. Vabljeni k ogledu.
Informacija ELES
Pogosta vprašanja