petek, 30. 5. 2014

DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice - stališča MzIP do pripomb in predlogov

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter mnenja občine

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je posredovalo stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki so bili podani v času trajanja javne razgrnitve (med 6. novembrom 2013 in 6. decembrom 2013).
S stališči se lahko seznanite v spodaj pripetem dokumentu, objavljena pa so tudi na spletni strani ministrstva (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_19-5-2014.pdf