petek, 12. 8. 2011

Državni prostorski načrt za Ljubljansko železniško vozlišče - obvestilo javnosti o posvetu

MOP organizira 7. septembra 2011 posvet o ciljih, postopku in variantnih rešitvah DPN za Ljubljansko železniško vozlišče

V postopku priprave Državnega prostorskega načrta (DPN) za Ljubljansko železniško vozlišče, bo 7. septembra v dvorani na Trnovem, Devinska 1B, Ljubljana potekal prvi javni posvet. Na posvetu bodo predstavljeni cilji načrtovane ureditve, postopek priprave in variante, ki bodo obravnavane v postopku priprave DPN. Glavni namen posveta je pridobitev dodatnih stališč strokovne javnosti o prednostih in slabostih posameznih variant ter pridobitev predlogov za njihovo optimizacijo, da bi kar najlažje dosegli cilje DPN in kar najbolje upoštevali lokalne potrebe