sreda, 14. 9. 2011

Državni prostorski načrt za Ljubljansko železniško vozlišče - posvet: obvestilo za javnost s slikami in pozivom

MOP je organiziral 7. septembra 2011 posvet o ciljih, postopku in variantnih rešitvah DPN za Ljubljansko železniško vozlišče

Več o tem si lahko preberete v priloženem obvestilu za javnost s slikami in pozivom, širši zajem informacij in podatkov pa je na voljo na MOP-ovi spletni strani za DPN Ljubljansko železniško vozlišče.