ponedeljek, 20. 11. 2017

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče - stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter mnenja občin

V zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče objavljamo usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času trajanja javne razgrnitve (med 5. junijem 2017 in 7. julijem 2017) ter mnenja občin.

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve so objavljena tudi na spletni strani MOP: www.dpa.mop.gov.si/doc/Stalisca_plin_8-11-2017.pdf.