ponedeljek, 20. 2. 2017

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana

V javno obravnavo dajemo Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana.

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana je dokument, namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urbanega razvoja za izvajanje investicij/projektov, ki jih je Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana, potrjena na 13. seji Mestnega sveta, dne 25. 1. 2016, prepoznala kot prioritetne.

Podpisane pripombe, predloge, komentarje in mnenja lahko občani in zainteresirane javnosti oddajo od 21. 2. 2017 do 7. 3. 2017 na e-naslov: IN-TUS@ljubljana.si.

Njihovo skladnost s sinteznimi strateškimi cilji, sledečimi razvojnimi izzivi ter ukrepi in operativnimi cilji bomo preverili ter nato Izvedbeni načrt TUS MOL popravili, prilagodili ali spremenili. Pregled prejetih komentarjev, predlogov in pripomb ter stališča bomo objavili na istem spletnem naslovu. Po tem roku bo izvedena delavnica z deležniki, nato bo dokument dokončan.