torek, 4. 5. 2010

Natečaj za Ljubljansko klop - podaljšanje razstave

Obvestilo o podaljšanju razstave natečajnih rešitev za Ljubljansko klop

Razstava natečajnih rešitev za "Ljubljansko klop" je podaljšana in je na ogled še od 5.5. do 14.5.2010, vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL na Poljanski 28 v sejni dvorani v pritličju.

Na ogled so vse prispele rešitve razen izbrane - prvonagrajene, ki je tu predstavljena le v okrnjenem obsegu, v celotnem obsegu pa si jo lahko zainteresirani ogledajo še naprej v prostorih Magistrata.

Gre za rešitve, ki so prispele na Vabljeni in odprti, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za oblikovanje klopi na območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je razpisala MOL v sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije, ki so bile razstavljene do 2.5.2010 v srednjem atriju Magistrata.