četrtek, 20. 2. 2020

Objava Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Na spletni strani MOL je objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Mestna občina Ljubljana je v lanskem letu začela s postopkom četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del.
Župan Zoran Jankovič je na podlagi Izhodišč za pripravo četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del sprejel
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil dne 20. 2. 2020 objavljen na naši spletni strani. Več informacij o tem najdete na tej povezavi.