petek, 27. 9. 2013

Objava Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID

V Uradnem listu št. 79/2013 je bil objavljen Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Polno besedilo sklepa si lahko ogledate na tej povezavi.