torek, 23. 10. 2012

Obvestilo javnosti o razgrnitvi študije variant za obvoznico Škofljica

MZIP obvešča javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše rešitve za obvoznico Škofljica in okoljskega poročila

Javna razgrnitev variant bo potekala od 26. oktobra do 9. decembra 2012 na več lokacijah (javno naznanilo v priponki!), javna razgrnitev okoljskega poročila pa od 9. novembra do 9. decembra 2012. Javna obravnava razgrnjenega predloga bo 22. novembra 2012 ob 17. uri v Kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.