ponedeljek, 18. 10. 2010

Obvestilo MOP o predhodnih arheoloških izkopavanjih

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice