ponedeljek, 4. 8. 2014

Obvestilo MzIP o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče: Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je koordinator priprave DPN za prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče. V sklopu priprave DPN bodo v obdobju od avgusta 2014 do septembra 2014, odvisno od vremenskih razmer, na območju, kjer poteka predvideni prenosni plinovod s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne arheološke raziskave. Podrobnejša pojasnila so v priloženem gradivu.