petek, 28. 10. 2016

Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem soglasju za plinovod M3/1 Vodice - Kalce

Ministrstvo za okolje in prostor - ARSO je dne 13. 10. 2016 izdalo okoljevarstveno soglasje za poseg: prenosni plinovod M3/1 Vodice - Kalce.