petek, 15. 4. 2011

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

Na območju Četrtnih skupnosti Trnovo, Vič in Rožnik potekajo predhodne arheološke raziskave.

V sklopu priprave državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane se bodo na območju Četrtnih skupnosti Trnovo, Vič in Rožnik s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvajale predhodne arheološke raziskave predvidoma do junija 2011.

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski številki 08 20 50 720 oziroma preko elektronske pošte tajnistvo@cpa-rs.si.

Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta lahko dobite na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, telefon 01 4787042 oziroma preko elektronske pošte gp.mop@gov.si.