petek, 4. 5. 2018

Prometna študija za širše območje Parmove ulice

Javnost seznanjamo z aktualno prometno študijo za širše območje Parmove ulice.

Prometno študijo za širše območje Parmove ulice je v marcu 2018 izdelalo podjetje PNZ d.o.o. kot strokovno podlago za potrebe izdelave OPPN 173 Parmova.

Vsebina študije.