torek, 13. 11. 2018

Prostor za vse: Anketa o Trgu republike

V Mestni občini Ljubljana smo omogočili izvedbo ankete o pogledih na sedanjo ureditev in prihodnjo rabo Trga republike v Ljubljani.

Anketo sta izvedla Center za prostorsko sociologijo in Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede. 

Publikacija in spletna stran združujeta štiri vsebinske sklope, ki iz različnih vidikov osvetljujejo nastajanje, dojemanje in prihodnji razvoj Trga republike. Predstavljata rezultate anketne raziskave o trgu, ki je bila letos izvedena s splošno in strokovno javnostjo, zgodbo razvoja prostora Trga republike od prvih zasnov do izgradnje Cankarjevega doma in izvlečke iz prispevkov govorcev na okrogli mizi v okviru razstave Ravnikarjeva linija, ki je oktobra lansko leto potekala v Cankarjevem domu, ter primere ureditve in rabe trgov po svetu.

Publikacijo in spletno stran smo skupaj z avtorji predstavili v Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Obiskovalce sta nagovorila podžupan prof. Janez Koželj in načelnik Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, mag. Miran Gajšek. Rezultati anketne raziskave, ki jo je izpolnjevala tako strokovna kot splošna javnost, so objavljeni v publikaciji in na spletni strani www.trgrepublike.si ter na spletni podstrani Urbanizma.