petek, 12. 4. 2013

Razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa LMM v obdobju 2014-2017

Javni razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa “Ljubljana - moje mesto” v obdobju od 2014 do vključno 2017

Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), za katere bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer v obdobju od 2014 do vključno 2017.

Podrobnejši podatki, dokumentacija in obrazci