petek, 21. 12. 2012

Stališča do podanih pripomb na spremembe in dopolnitve OPN MOL ID

Mestna občina Ljubljana obvešča javnost, da je ob pripravi Predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – Izvedbeni del zavzela stališča do pripomb občanov, ki so jih ti podali na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka v času od 16. aprila do 16. maja 2012.

Stališča do pripomb so javno objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana na povezavi https://urbanizem.ljubljana.si/index5/ ter dostopna na sedežih Četrtnih skupnosti.

Vpogled v gradivo Predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – Izvedbeni del, ki ga bo Mestni svet MOL obravnaval in predvidoma sprejel na seji 14. januarja 2012, je mogoč na istem spletnem naslovu.