četrtek, 24. 11. 2011

Stališča do pripomb na DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane na spletni strani MOP

Stališča do pripomb na DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane na spletni strani MOP

Ministrstvo za okolje in prostor z dopisom z dne 22.11.2011 obvešča, da si občani in zainteresirana strokovna javnost lahko ogleda na MOP-ovi spletni strani stališča do pripomb, podanih na letošnji javni razgrnitvi Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane.
 

Stališča do pripomb - povezava na spletno stran MOP