torek, 17. 5. 2016

Zbiranje pobud za spremembe OPN MOL

Mestna občina Ljubljana zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - strateški del ter Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Mestna občina Ljubljana z Obvestilom pristopa k zbiranju pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL) - strateški in izvedbeni del. Občina se bo do pobud, oddanih v razpisanem roku, opredelila in stališča (skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev OPN MOL) objavila na spletni strani MOL.

Zbiranje pobud poteka od 17.5. do 30.6.2016.

Več o zbiranju  pobud za spremembe OPN MOL