Organizacijske enote v sestavi

Odsek za prostorske planske akte

Vodja odseka: dr. Liljana Jankovič Grobelšek

Odsek za prostorske izvedbene akte in prenovo

Vodja odseka: Barbara Jovan

 • Referat za prostorske izvedbene akte 
  Vodja referata: Sintija Hafner Petrovski
 • Referat za načrtovanje javnih površin in prenovo
  Vodja referata: Karel Pollak

Odsek za upravne naloge in splošne zadeve

Vodja odseka: Ivan Stanič

 • Referat za splošne zadeve
  Vodja referata: 
 • Referat za lokacijske informacije 
  Vodja referata: Nataša Leban Lavriša