Arhitekturno-urbanistični natečaj za Center Barje, 2019

Zaključen: 15. 3. 2019

Datum objave: 31. 12. 2018
Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 16:00

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Center Barje.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z ZAPS

Predmet razpisanega natečaja:
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi izvesti celostno ureditev območja med križiščem Ižanske ceste in Peruzzijeve ulice na zahodu ter vodotokom Iščica na vzhodu območja. Območje je danes precej zapuščeno in delno degradirano, leži pa na osrednjem območju naselja, ob križišču dveh prometnih cest. Površina celotnega območja je 14.412,88 m2. Želja naročnika je, da bi z omenjenimi ukrepi ustvaril vaško središče, kjer bi se lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bi lahko otroci in občani kvalitetno izkoristili svoj prosti čas. Hkrati pa bi se ustvaril tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodajo lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.

Rok za vprašanja ponudnikov-natečajnikov: 8. 2. 2019.

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.

Objava na portalu javnih naročil pod št.: JN008844/2018-I01.

 

Center Barje2

območja obdelave