Mednarodni natečaj Potniški center Ljubljana - 1. faza, 2002

Zaključen: 15. 5. 2002 , objava rezultatov: 12. 6. 2004

Datum objave: 28. 12. 2001
Rok za prijavo: 15. 5. 2002
Rezultati razpisa: 12. 6. 2004

Mednarodni javni, anonimni enostopenjski programski urbanistični natečaj s povabljenimi udeleženci za območje potniškega centra Ljubljana (PCL)

Naročnik natečaja:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Mestni trg 1, Ljubljana
in Slovenske železnice d.d.
Kolodvorska 11, Ljubljana

V sodelovanju z:

 • Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov inženirske zbornice Slovenije (MSA IZS)
  Dunajska 104, Ljubljana in
 • strokovnimi društvi DAL, DUPPS in DKAS.

Potek natečaja

Razpis natečaja je bil objavljen v Uradnem listu RS 28. 12. 2001, v dnevniku Delo in na spletni strani IZS MSA dne 29. 12. 2001.

Naročnik je za organizacijo natečaja izbral žirijo v sestavi:

Predsednica: Viktorija Potočnik, županja

Podpredsednik: Igor Jurančič, udia

Člani:

 • mag. Igor Zajec, udig
 • Peter Lorenz, udia 
 • dr. Bogdan Zgonc, udig 
 •  Jožef Slokar, udig 
 •  Boris Zrimc, udig 
 •  prof. Meinhard von Gerkan, udia (IZS MSA )
 •  prof.dr. Aleš Vodopivec, udia (IZS MSA) 
 •  mag. Andrej Černigoj, udia (IZS MSA) 
 •  Aleš Šarec, udia (IZS MSA) 
 •  Mirko Brnič, udia (IZS MSA) 
 •  Uroš Lobnik, udia (IZS MSA) 
 •  prof. Dušan Ogrin, udi (IZS MSA)

Stalni namestniki:

 • Marjan Cerar, udia
 • Alenka Pirnat, univ.dipl.oec. 
 • dr.Drago Sever, udig (IZS MSA) 
 • mag.Ina Šuklje Erjavec, udika (IZS MSA)

Poročevalci: 

 • mag.Miran Gajšek, udia (urbanizem)
 • Peter Pahor, udia (urbanizem) 
 • Axel Kühn, dipl.ing. (promet) 
 • Jože Kavčič, univ.dipl.oec. (ekonomika)

Skrbniki:

 • mag. Janez Lajovic, udia
 • Irena Gerl Klančar, udia 
 •  Marinka Škrilec Lukač, udia

Dne 25. 02. 2002 je bil v Stekleni dvorani uprave SŽ na Kolodvorski 11 organiziran kolokvij za natečajnike, na katerem so oba naročnika natečaja in žirija odgovarjali na zastavljena vprašanja.

Žirija je dala odgovore tudi na spletnih straneh IZS MSA www.arhiforum.com in www.izs.si 05. 03 2002 v slovenskem in angleškem jeziku.

Na naslov IZS MSA je prispelo 32 natečajnih elaboratov. Od teh jih je šest prispelo po predpisanem roku in so bili v skladu z razpisnimi pogoji in sklepom ocenjevalne komisije (en glas proti) izločeni iz ocenjevanja.

Po razpravi glede vsebinske popolnosti elaboratov je glede na razpisne pogoje žirija sprejela sklep (en glas proti), da se projekt št. 8 zaradi nepopolnosti izloči, projekt št. 25 pa se obravnava izven konkurence.