Mednarodni natečaj za ureditev širšega prostora Šmartinske ceste v Ljubljani, 2008

Zaključen: 4. 11. 2008 , objava rezultatov: 29. 4. 2008

Datum objave: 1. 1. 2008
Rok za prijavo: 4. 11. 2008
Rezultati razpisa: 29. 4. 2008

Mednarodni, javni, odprti, anonimni, enostopenjski, idejni, urbanistični natečaj

Mestna občina Ljubljana, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in sedem gospodarskih družb razpisuje javni mednarodni urbanistični natečaj za ureditev širšega prostora Šmartinske ceste v Ljubljani.
Zaradi izjemne razvojne kakovosti prostora, možnih izrednih dolgoročnih vplivov na razvoj Ljubljane - območje obsega približno 200 hektarov - pa tudi velikega zanimanja potencialnih naročnikov gre v tem primeru za značilen projekt javno-zasebnega partnerstva, pri čemer se odpira možnost še za bolj zavezujoče oblike javno-zasebnih partnerstev pri razvoju mesta kot smo jih bili vajeni do sedaj. S pomočjo mednarodne ocenjevalne žirije naj bi se zagotovilo konceptualno zavezujoče rešitve obravnavanega območja, pa tudi uresničljive rešitve posameznih segmentov, ki bodo kasneje predmet podrobnejšega načrtovanja. 

Več o natečaju najdete na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor.

Spletna stran ZAPS 
 

Rezultati razpisa