Natečaj Akademije, 2005

Zaključen: 20. 1. 2005 , objava rezultatov: 14. 6. 2005

Datum objave: 1. 12. 2004
Rok za prijavo: 20. 1. 2005
Rezultati razpisa: 14. 6. 2005

Javni anonimni enostopenjski natečaj za anketno urbanistično rešitev področja med Roško cesto, Poljansko ulico in Strupijevim nabrežjem ter arhitekturno rešitev objektov Akademije za likovno umentost, Akademije za glasbo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo.

Rok oddaje: 20.01.2005
Razpisovalec: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Predmet natečaja: Anketna urbanistična rešitev šolskega območja med Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim nabrežjem za obstoječo Srednjo ekonomsko šolo, novo srednjo šolo za oblikovanje in skupno športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči ter idejna arhitekturna rešitev objekta Akademije za glasbo, Akademije za gledališče,radio, film in televizijo ter Akademije za likovno umetnost.

Cilj natečaja: Cilj anketnega dela natečaja je na podlagi anketne rešitve pridobiti usmeritve za bodočo prostorsko ureditev obravnavanega območja ter pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve in izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo objektov akademij.