" />

Natečaj "Partnerstvo Celovška", 2011

Zaključen: 14. 10. 2011

Datum objave: 1. 8. 2011
Rok za prijavo: 14. 10. 2011

Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo "Partnerstvo Celovška".

Mestna občina Ljubljana s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o., Stolp gradnje in inženiring d.o.o., Geoplin d.o.o. in Geoplin plinovodi d.o.o. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisujejo javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo "Partnerstvo Celovška".

Namen natečaja je:

  • pridobiti najustreznejšo urbanistično rešitev,
  • pridobiti strokovne podlage za pripravo OPPN.
     

Predmet natečaja je pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico, ki obsega 43 ha površin. V natečajnih rešitvah je treba opredeliti zasnovo dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnovo stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnovo trajnostnega razvoja območja.

Rok oddaje natečajnih elaboratov je 14. oktober 2011 do 12:00 ure.

Več o natečaju na internetni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Spletna stran ZAPS

Natečaj je zaključen. Rezultate si lahko ogledate tukaj.

Razpisne datoteke