" />

Natečaj za Narodno in univerzitetno knjižnico NUK II, 2011-2012

Zaključen: 23. 3. 2012

Datum objave: 14. 12. 2011
Rok za prijavo: 23. 3. 2012

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo "Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II".

Predmet natečaja:
Z gradnjo NUK II je treba udejanjiti skupni cilj urbanizma, arhitekture, varstva kulturne dediščine in arheologije, namreč zagotoviti sodoben urbani prostor visoke kakovosti, v katerem bodo prepoznavne lokalne in zgodovinske posebnosti. Projekt NUK II je umeščen v južni del mestnega središča Ljubljane, med Rimsko, Slovensko in Zoisovo cesto ter Emonsko ulico.

Kot knjižnica razvija NUK svojo osrednjo vlogo v hitro spreminjajočem se informacijskem svetu ter se odziva na povečan obseg informacij in spremenjena pričakovanja glede dostopa do informacij. Naloga NUK je zagotavljati kar najudobnejši in najlažji fizični in spletni dostop do tiskanega in elektronskega gradiva v lastni zbirki in zbirkah drugih ponudnikov. NUK bo zagotavljala vse pogoje za odgovorno opravljanje svojih osrednjih nalog – hranjenja, varovanja in zaščite slovenske pisne kulturne dediščine za prihodnost, kar se nanaša na skladiščne prostore, pa tudi na digitalni arhiv z rezervno kopijo. Stavba NUK II mora biti prostor, ki je obenem namenjen ljudem in različnim pomembnim dejavnostim v njem: študiju, učenju, sodelovanju in izmenjavi idej, pregledovanju knjižničnih zbirk, pridobivanju informacij in uporabi računalniške tehnologije.

Kot knjižnica razvija NUK svojo osrednjo vlogo v hitro spreminjajočem se informacijskem svetu ter se odziva na povečan obseg informacij in spremenjena pričakovanja glede dostopa do informacij. Naloga NUK je zagotavljati kar najudobnejši in najlažji fizični in spletni dostop do tiskanega in elektronskega gradiva v lastni zbirki in zbirkah drugih ponudnikov. NUK bo zagotavljala vse pogoje za odgovorno opravljanje svojih osrednjih nalog – hranjenja, varovanja in zaščite slovenske pisne kulturne dediščine za prihodnost, kar se nanaša na skladiščne prostore, pa tudi na digitalni arhiv z rezervno kopijo. Stavba NUK II mora biti prostor, ki je obenem namenjen ljudem in različnim pomembnim dejavnostim v njem: študiju, učenju, sodelovanju in izmenjavi idej, pregledovanju knjižničnih zbirk, pridobivanju informacij in uporabi računalniške tehnologije.

 

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.