Natečaj za novo brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem, 2012

Zaključen: 21. 9. 2012

Datum objave: 22. 6. 2012
Rok za prijavo: 21. 9. 2012

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije nove brvi čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem.

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z objavo na Portalu javnih naročil z dne 22. 6. 2012 ter na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije nove brvi čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem.  

Namen natečaja je bil:
- pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev,
- zagotoviti primerne prostorske pogoje ob hkratni rešitvi ureditve zunanjih površin in
- pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije. 

Rok oddaje natečajnih elaboratov je bil 21. 9. 2012. Pravilno in v roku je bilo oddanih enainpetdeset natečajnih del.   

Ocenjevalna komisija je pregledala in ocenila natečajna dela glede na merila, določena v razpisnih pogojih, ter svoje delo zaključila z odločitvijo ter podpisom zaključnega poročila 11. 10. 2012.

Otvoritev razstave natečajnih del je bila 16. 10. 2012 v atrijih Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana. Pritožb na postopek ali ugovorov na vsebinske odločitve ocenjevalne komisije v roku za pritožbe v skladu z določili v natečajnih pogojih ni bilo. 

Izid natečaja je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 14. 11. 2012. Sklep o zaključku natečaja je bil sprejet 10. 12. 2012.  

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.

Rezultati razpisa