Natečaj za območje Tobačne tovarne v Ljubljani, 2006-2007

Zaključen: 20. 11. 2006 , objava rezultatov: 18. 1. 2007

Datum objave: 1. 10. 2006
Rok za prijavo: 20. 11. 2006
Rezultati razpisa: 18. 1. 2007

Javni, odprti, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za preobrazbo območja Tobačne tovarne v Ljubljani

Rok oddaje: 20.11.2006
Razpisovalec: IMOS-G d.o.o. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije

Namen natečaja je pridobiti natečajne rešitve preobrazbe območja nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani v eno izmed pomembnih mestotvornih območij z mešanim programom in v sodoben, inovativen, večnamenski kompleks objektov, ki bo upoštevala naslednja izhodišča in pričakovanja:
- potrebno je maksimalno izkoristiti razvojni potencial eminentne lokacije v mestu, za širitev centralnih dejavnosti in tržnih programov
- zagotoviti je potrebno preobrazbo sedaj degradiranega območja v visoko kakovostno in programsko bogato večnamensko mestno območje,
- nadgradnja obstoječe oz. oblikovanje nove identitete mestnega območja naj bo razvidna kot nova prepoznavna (programsko, funkcionalno, oblikovalsko, ekonomično) kakovost mestnega območja,
- rešitve morajo biti ekonomične in racionalne tako, da bo zagotovljena donosnost v razmerju do kakovosti in obsega,
- rešitev mora omogočati faznost gradnje

Več informacij o natečaju na spletni strani ZAPS.