Natečaj za območje urejanja Kopališče Ilirija, 2000 - 2001

Zaključen: 16. 3. 2001 , objava rezultatov: 17. 4. 2001

Datum objave: 15. 12. 2000
Rok za prijavo: 16. 3. 2001
Rezultati razpisa: 17. 4. 2001

Javni anonimni enostopenjski državni natečaj za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija: 1. faza – urbanistično anketni natečaj za širše območje stičnega pasu mesta s parkom Tivoli in oblikovanje križišča pri Delavskem domu 2. faza – arhitekturni, projektni natečaj za pridobitev projektne rešitve na podlagi predloženih programov za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija

Javni anonimni enostopenjski državni natečaj za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija je bil izveden v dveh delih:

  • urbanistično anketni natečaj za širše območje stičnega pasu mesta s parkom Tivoli in oblikovanje križišča pri Delavskem domu;
  • arhitekturni, projektni natečaj za pridobitev projektne rešitve na podlagi predloženih programov za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija.

Razpis je bil objavljen 10. junija 2000 v dnevniku Delo. Oddaja natečajnih del prvega dela natečaja je bila do 15. decembra 2000, drugega dela natečaja pa 16. marca 2001. Ocenjevalna žirija je svoje delo zaključila na 11. seji, dne 17. aprila 2001, kjer je podelila prve tri nagrade. Razstava je bila med 10. in 31. majem 2001 v steklenem atriju Magistrata.

Zaradi vsega obžalovanja vrednega bojkota, ki ga je v zvezi s tem natečajem organiziralo Društvo arhitektov Ljubljana, Društvo urbanistov Ljubljana in Društvo krajinskih arhitektov (ali celo Zveza arhitektov Slovenije in pristojna sekcija Inženirske zbornice), so bili predloženi trije projekti. Vendar so tudi ti projekti, ki zelo različno obravnavajo zadano nalogo, koristen prispevek k strokovnemu razčiščevanju urbanistične, arhitekturne in gradbeno-programske problematike planskega območja CR 3/3 oziroma kopališča Ilirija, javne mestne parkirne garaže in spremljajočega programa. To je podkrepljeno tudi z dejstvom, da so nekateri ljubljanski arhitekti vzporedno sodelovali pri javni anketi Pogledi na Ljubljano - prostorski koncepti (urbanistična anketa) in si za obdelavo svojih predlogov izbrali obravnavano območje. Vsekakor so se zelo očitno dotaknili urbanistično-oblikovalske preobrazbe obrobja Tivolija ali stičnega območja med ožjim mestnim središčem in parkom Tivoli. Tako lahko z veliko večjo zanesljivostjo presojamo posledice posegov v ta prostor in ugotovimo, da bo treba pred izdelavo končnih načrtov izdelati potrebne dodatne prometno-tehnične presoje obremenitev in eventualnih intervencij v obstoječo prometno infrastrukturo ter morebitnih vplivov na prostorske ureditvene pogoje ali zazidave obravnavanega območja in sosednjih območij.