Natečaj za poslovno parkirno hišo Šarabon, 2000

Zaključen: 15. 9. 2000 , objava rezultatov: 24. 10. 2000

Datum objave: 12. 5. 2000
Rok za prijavo: 15. 9. 2000
Rezultati razpisa: 24. 10. 2000

Javni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za pridobitev najustreznejše idejne rešitve za poslovno parkirno hišo »Šarabon« z zunanjo ureditvijo.

Predvidena lokacija poslovno parkirnega objekta na vogalu med Zaloško in Njegoševo cesto z oznako Šarabon izhaja iz elaborata Parkirne hiše v ljubljanskem mestnem središču. Elaborat smo leta 1997 izdelali na Oddelku za urbanizem in okolje. Pomeni povzetek in strokovna stališča iz dotedanjih verificiranih in drugih študijskih gradiv v zvezi z urejanjem mirujočega prometa v mestnem središču.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 7. seji, dne 15. julija 1999, sprejel Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center - sever) (Uradni list RS, št. 74/99). Odlok na omenjeni lokaciji dopušča gradnjo poslovno parkirne hiše Šarabon z javnim pritličjem.

Namen natečaja

Namen natečaja je bil pridobitev najustreznejše idejne rešitve poslovno parkirne hiše »Šarabon« z vso zunanjo ureditvijo. Razpis javnega, anonimnega, enostopenjskega, projektnega natečaja je bil objavljen 12. maja 2000 v dnevniku Delo in Uradnem listu RS. Oddaja natečajnih del je bila do 15. septembra 2000. Ocenjevalna žirija je svoje delo zaključila na 9. seji, dne 24. oktobra 2000, kjer je podelila prvi dve nagradi ter namesto tretje nagrade pet enakovrednih odkupov, katerim je zvišala skupno vrednost na 2,1 milijonov tolarjev. Razstava je bila med 27. novembrom 2000 in 7. decembrom 2001 na Ljubljanskem gradu.