Natečaj za spomenik sprave - Južni trg, 2013

Zaključen: 13. 9. 2013 , objava rezultatov: 10. 10. 2013

Datum objave: 19. 4. 2013
Rok za prijavo: 13. 9. 2013
Rezultati razpisa: 10. 10. 2013

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za spomenik žrtvam vseh vojn

Naročnik natečaja:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predmet in namen natečaja:
Namen natečaja, ki ga razpisuje MDDSZ RS  v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, je:
- pridobiti najustreznejšo strokovno, oblikovno in funkcionalno rešitev za izgradnjo spomenika žrtvam vseh vojn in ureditev pripadajočih zunanjih površin
- pridobiti rešitev, ki bo omogočala smotrno ekonomsko uporabo in vzdrževanje ter
- pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije.

V sklopu natečaja je predvidena tudi pridobitev anketne rešitve za ureditev širšega območja, ki naj bo smiselno povezano s prostorom Kongresnega trga na jugu in Knafljevega prehoda na severu.
S svojo obliko in velikostjo naj spomenik izraža pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za veliko število prebivalcev na slovenskem ozemlju, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti med I. in II. svetovno vojno. Posvečen bo tudi številnim civilnim žrtvam vojne in revolucije. S tem bi sledili tradiciji večine evropskih prestolnic, kjer že imajo spomenike neznanemu vojaku ali podobna osrednja spominska obeležja državljanom, ki so umrli v vojnah.

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.