Natečaj za srbsko pravoslavno cerkev v Ljubljani, 2006-2007

Zaključen: 25. 1. 2007 , objava rezultatov: 19. 2. 2007

Datum objave: 1. 12. 2006
Rok za prijavo: 25. 1. 2007
Rezultati razpisa: 19. 2. 2007

Javni, vabljeni, projektni urbanistični in arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za župnijski dom s pripadajočo okolico Srbske pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.

Rok oddaje: 25.01.2007
Razpisovalec: Srbska pravoslavna cerkvena občina v Ljubljani v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije

Predmet natečaja: Naloga bo obsegala umestitev, oblikovanje in zasnovo gradnje paviljona in dveh kletnih etaž na zemljišču severno od obstoječe Pravoslavne cerkve med Prešernovo in Tivolsko cesto.

Več informacij o natečaju na spletni strani ZAPS.