Natečaj za stanovanjsko sosesko Jesihov štradon, 2018

Zaključen: 25. 10. 2018 , objava rezultatov: 10. 12. 2018

Datum objave: 27. 8. 2018
Rok za prijavo: 25. 10. 2018
Rezultati razpisa: 10. 12. 2018

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za stanovanjsko sosesko Jesihov štradon.

Naročnik: Javni stanovanjski sklad MOL v sodelovanju z ZAPS

Predmet natečaja:
Naročnik natečaja JSS MOL načrtuje v Ljubljani, na območju Galjevice, izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon. Gradnja večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja teh stanovanj ter tudi k strnjevanju mesta, saj se načrtuje gradnja na prazni in neizkoriščeni lokaciji. Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Razstava v Desnem atriju Magistrata: 15. 1. - 24. 1. 2019

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.