Natečaj za ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter zasnovo upravnega središča, 2009

Zaključen: 4. 9. 2009 , objava rezultatov: 5. 10. 2009

Datum objave: 17. 4. 2009
Rok za prijavo: 4. 9. 2009
Rezultati razpisa: 5. 10. 2009

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisuje javni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistično arhitekturni natečaj za celovito ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturno zasnovo upravnega središča

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisuje javni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistično arhitekturni natečaj za celovito ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturno zasnovo upravnega središča

Namen natečaja je:
 

 • pridobiti najustreznejšo urbanistično in arhitekturno rešitev prenove spomenikov in novih stavb upravnega središča,
 • zagotoviti primerne prostorske pogoje ob hkratni rešitvi ureditve zunanjih površin in mirujočega prometa in
 • pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije.

Natečajne naloge naj podajo rešitve za uresničitev naslednjih ciljev:

 1. Zasnovati sodobno upravno središče s pregledno urejenimi in prijaznimi prostori za stranke ter kakovostnim delovnim okoljem za zaposlene.
 2. Celovito urediti širše območje Cukrarne in Ambroževega trga, vključno z nabrežjem Ljubljanice in stičnimi območji.
 3. Izboljšati prepoznavnost območja z oblikovanjem obeh mestnih potez – vpadnice (Poljanske ceste) in notranjega mestnega obroča (Roške ceste).
 4. S spoštljivim, vendar ustvarjalnim pristopom do arhitekturne dediščine preurediti ohranjene stavbe in ob tem jasno pokazati razliko med historičnimi in dodanimi novimi elementi.
 5. Omogočiti prepletanje upravnih funkcij in spremljajočih dejavnosti, ki bodo zagotovile živahen utrip območja.
 6. Izboljšati kakovost in podobo javnih prostorov, prenoviti park in nabrežje.
 7. Zasnovati energetsko učinkovit in okolju prijazen urbani prostor in arhitekturo, ki bo po vseh vidikih vzor sodobne trajnostne gradnje.
 8. Predvideti je potrebno fazno izvedbo po smiselno zaključenih funkcionalnih sklopih.
   

Rok oddaje natečajnih elaboratov je 4. september 2009. Več o natečaju na internetni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Spletna stran ZAPS