Natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, 2004

Zaključen: 29. 10. 2004 , objava rezultatov: 30. 11. 2004

Datum objave: 16. 7. 2004
Rok za prijavo: 29. 10. 2004
Rezultati razpisa: 30. 11. 2004

Javni anonimni idejni natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izpeljala dolgo pričakovani in načrtovani natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.

Območje Ljubljanice predstavlja enega največjih in najslabše izkoriščenih naravnih potencialov v mestu. Razcvet že urejenih nabrežij kaže pomen tega prostora za prebivalce Ljubljane, zato je nujna ureditev nabrežij vzdolž celotnega poteka Ljubljanice skozi mesto in Grubarjevega prekopa.

Potek natečaja

Natečaj se začne z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 16.7.2004 in z obvestilom o objavi v Uradnem listu RS v dnevnem časopisu Delo, dne 16.7.2004. Udeleženci natečaja lahko dvignejo natečajno gradivo na Društvu arhitektov Ljubljane, Karlovška 3, Ljubljana (razen med 1. in 31 avgustom, ko se podloge lahko dvignejo v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana), vsak delovni dan med 10 in 12 uro, proti plačilu materialnih stroškov v višini 18.000, ki jih predhodno nakažejo na transakcijski račun številka 02017 - 0011535736 s pripisom "Natečaj – ureditev nabrežij Ljubljanice in Gruberjevega prekopa« do vključno 30. septembra 2004".

Oddaja natečajnih elaboratov

Rok za oddajo del je 29.oktober 2004 do 12-ih. Natečajna dela je treba oddati na Društvo arhitektov Ljubljane, Karlovška 3, Ljubljana, z oznako »Natečaj – ureditev nabrežij Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Ne odpiraj!«
Ocenjevalna komisija bo zaključila ocenjevanje prispelih rešitev predvidoma dne 30. novembra 2004.