Natečaj za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic, 2007-2008

Zaključen: 25. 1. 2008 , objava rezultatov: 22. 4. 2008

Datum objave: 2. 11. 2007
Rok za prijavo: 25. 1. 2008
Rezultati razpisa: 22. 4. 2008

Javni, odprti, projektni, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve na širšem območju ljubljanskih tržnic

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z objavo v Uradnem listu RS z dne 2. 11. 2007 ter na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic.

Rok oddaje natečajnih elaboratov je bil 25. 1. 2008. Pravilno in v roku je bilo oddanih šestinpetdeset natečajnih del.

Ocenjevalna komisija je pregledala in ocenila natečajna dela glede na merila, določena v natečajnih pogojih, ter svoje delo zaključila z odločitvijo ter podpisom zaključnega poročila 21. 3. 2008. Podeljene so bile nagrade in priznanja za:
A. Prizidek k Mahrovi hiši, sistem podzemnih parkirnih hiš na natečajnem območju, ureditev Vodnikovega trga, Pogačarjevega trga, Mačkove in Stritarjeve ceste, Ciril-Metodovega trga in Adamič-Lundrovega nabrežja,
B. Mesarski most,
C. Ureditev Petkovškovega nabrežja,
D. Ureditev Krekovega trga.

Otvoritev razstave natečajnih del je bila 7. 4. 2008 v atrijih Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana. Pritožb na postopek ali ugovorov na vsebinske odločitve ocenjevalne komisije v roku za pritožbe v skladu z določili v natečajnih pogojih ni bilo.

Izid javnega natečaja je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 22. 4. 2008. Sklep o zaključku javnega natečaja je bil sprejet 16. 5. 2008.

Več informacij o natečaju najdete na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor.

Spletna stran ZAPS.

Rezultati razpisa