Natečaj za ureditev vodne skulpture na stiku Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, 2016

Zaključen: 12. 2. 2016

Datum objave: 23. 12. 2015
Rok za prijavo: 12. 2. 2016

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve ter izbiro izdelovalca projektne dokumentacije ureditve vodne skulpture na stiku Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v Ljubljani

Naročnik: Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z ZAPS

Predmet razpisanega natečaja:

Predmet natečaja je postavitev vodne skulpture v razširjen del Slovenske ceste na severnem delu piazzette pred Konzorcijem. Vodna skulptura se mora s svojo obliko in pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, ki ga ustvarjajo iztek Tomšičeve ulice na Slovensko cesto, mikroambient piazzette pred Konzorcijem z drevoredom in Levstikovimi arkadami, predvidena preureditev pritličja Name, ki bo zapirala severni rob piazzette, in funkcionalna povezava preko Slovenske ceste v Knafljev prehod. Ureditev vodne skulpture se mora uskladiti tudi z novo talno ureditvijo Slovenske ceste. 

Datum objave natečaja: 23. 12. 2015
Datum objave izida natečaja: 1. 3. 2016

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.