Natečaj za vrtec v Kašlju, 2013

Zaključen: 7. 2. 2013 , objava rezultatov: 19. 3. 2013

Datum objave: 30. 11. 2012
Rok za prijavo: 7. 2. 2013
Rezultati razpisa: 19. 3. 2013

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana

Naročnik natečaja:
Mestna občina Ljubljana

Predmet in namen natečaja:
Predmet razpisanega natečaja je pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev za novogradnjo vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju, zagotoviti primerne prostorske pogoje ter celostno urediti zunanje površine in mirujoči promet na območju obdelave. Obenem je cilj natečaja tudi pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo otroškega vrtca z 8 oddelki za skupno 176 otrok. Investitorjeva želja je, da udeleženci natečaja s predlagano natečajno rešitvijo v okviru veljavnih standardov in normativov zagotovijo otrokom in vzgojiteljem prijetno, funkcionalno, kakovostno, energetsko varčno in zdravo stavbo vrtca, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje za izvajanje predšolske vzgoje.

Več o natečaju na spletni strani ZAPS