Odprti, projektni urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »reševanje prostorske problematike prostorske problematike ALUO, SŠOF in ŠDL NA OBMOČJU ROŠKE«

Zaključen: 8. 10. 2020

Datum objave: 28. 7. 2020
Rok za prijavo: 8. 10. 2020

Predmet razpisanega natečaja:

Pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t. i. območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.
Cilj natečaja je pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Rok za vsebinska vprašanja natečajnikov: 8. 9. 2020.

Rok za formalna vprašanja natečajnikov: 30. 9. 2020.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN004780/2020-I01

Razpisno dokumentacija dostopna na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=179

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ZAPS

 

Končni cilj natečaja je pridobitev:

  • strokovno najustreznejše urbanistične rešitve umestitve UL ALUO, ŠDL in SŠOF znotraj ožjega natečajnega območja,
  • anketno/idejno urbanistično rešitev za širše natečajno območje.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan OPPN.

Več o natečaju na spletni strani ZAPS.