četrtek, 7. 7. 2016

Akcija odstranjevanja ambrozije

7. julija 2016 bo na območju ČS Bežigrad potekala izobraževalno delovna akcija odstranjevanja zdravju škodljive ambrozije.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) ali pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike. V prejšnjem stoletju so jo v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji močno razširila. Ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Namen akcije je prebivalcem MOL pokazati rastlino v naravi, jim razložiti učinke na zdravje ljudi, metode odstranjevanja in ustrezne načine odlaganja. Udeleženci prav tako sami izkusijo ustrezen način odstranjevanja in izvejo koristne informacije tudi o drugih invazivnih tujerodnih rastlinah.

Izobraževalno delovno akcijo organizirata Mestna občina Ljubljana in Četrtna skupnost Bežigrad. Brezplačen prevoz udeležencev na dogodek omogoča Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Pridružite se nam!